Ostali dokumenti

 
 


Vlada Republike Slovenije: Program ukrepov za pomoč Romom (1995)

Sklepi Vlade Republike Slovenije (1999)

Program boja proti revščini in socialni izključenosti (2000)

Ugotovitev Ustavnega sodišča, da sta zakon o lokalni samoupravi in statut Mestne občine Novo mesto v neskladju z ustavo in zakonom (22. 3. 2001), Ur. l. RS, št. 28/01

Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov (2002) 
Odločba Ustavnega sodišča o ugotovitvi, da je 14. člen zakona o spremembah in dopolnitva zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z ustavo (3. 10. 2002), Ur. l. RS, št 87/02

Odločba Ustavnega sodišča o ugotovitvi, da so statuti občin Grosuplje, Krško, Semič, Šentjernej, Trebnje in Beltinci v neskladju z zakonom o lokalni samoupravi (14. 11. 2002), Ur. l. RS, št. 105/02 (stran 12323)

Priporočilo vodstva Državnega zbora Republike Slovenije (2003)

Navodilo generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije (2003)

Skupni memorandum o socialnem vključevanju (Bruselj, 2003)

Urad za narodnosti: Poročilo o položaju Romov v Republiki Sloveniji (2004)
Sklep Vlade Republike Slovenije (2004)

Dopis generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije resornim organom (2004)

Program pobude Skupnosti Equal 2004-2006 za RS (2004)

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji (2004)

Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...