Namen projekta

 
 

V okviru projekta bo potekalo usposabljanje za Rome, ki si želijo najti zaposlitev. Cilj je opogumiti Rome, izboljšati njihovo samopodobo in jih opremiti z znanji za uspešen vstop na trg dela. Pri tem bo uporabljen pristop individualne pomoči, ki se je v preteklosti izkazala za najuspešnejšo metodo. Vzpostavljen bo profil tako imenovanega »zaposlitvenega agenta«, ki bo Romom omogočal informacije, potrebne za vstop na trg dela, pomoč pri iskanju potencialnih delodajalcev, hkrati pa tudi stik delodajalcev s to ciljno skupino. V okviru projekta bodo izvedene tudi delavnice za usposabljanje romskih svetnikov, saj je za enakost možnosti na trgu dela ključno predstavljanje romskih interesov in sodelovanje na politični ravni. Tako se bo oblikovala mreža med romskimi svetniki, kar bo pripomoglo k izmenjavi znanj in izkušenj. Tretji del projekta se nanaša na vzpostavitev romske akademske mreže, kjer bo omogočena povezava med študenti Univerze v Ljubljani ter romskimi predstavniki in aktivisti v luči dviga socialnega kapitala romskih predstavnikov.

Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...