Literatura

 
 

Literatura, video in zvočni psnetki


Knjige za otroke in mladino
 
Šajnovič RajkoRomane vištorje, Goga, 2005
 
Kette Dragotin: Čebelica in čmrlj/Čibelica i čmrlji, Goga, 2010
 
Hanuš Barbara: O Jakobu in muci Mici. Maškare/Maškare/Maskenbal/Foušing/Maska. Besedilo v slovenščini ter prevod v hrvaščini, makedonščini, romščini in albanščini. Miš, 2011.
 
Hanuš Barbara: O Jakobu in muci Mici. Novoletna smrečica/Božićno drvce/Novogodišna elka/Neve beršeskro boroco/Bredhi i vitit të ri. Besedilo v slovenščini ter prevod v hrvaščini, makedonščini, romščini in albanščini. Miš, 2010.
 
Hanuš Barbara: O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan/Rođendan/Rodenden/Ulipnaskro dij. Besedilo v slovenščini ter prevod v hrvaščini, makedonščini, romščini. Miš, 2009.
 
Kasandra: romska pravljica. (Romski otroci iz romskega naselja Kamenci (Romski ustvarjalni tabor Kamenci 2005); Besedilo v slovenščini s prevodom v romščino in madžarščino. Kamenci: Romsko društvo Romano pejtaušago; Murska Sobota: Eurotrade print, 2006.
 
Romske pravljice in pesmi/Romane paramiče taj đilja. Velenje : Romsko društvo Romano vozo, Murska Sobota: Klar, 2007.
 
Volk in sedem kozličkov/Ruv i sedam kozice. Prevod in priredba Grimmove pravljice Der Wolf und die sieben jungen. Vzporedno slovensko besedilo in prevod v romščini. Prevodo, priredba Bogdan Miklič. Celovec: Mohorjeva, 2007.
 
Liliom Laura: Ti si moj res dober prijatelj/Tu sal mro igen lačho pejtauši/Tuni hinas mro zares lačho kolega. Trijezična slikanica. Ilustrirala Lilit Vagharshyan ; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Baghdasaryan Rouzanna: Miško hoče pobegniti/U Miško kaumel te ispidel/Miško kanini naši. Trijezična slikanica. Ilustrirala Yulia Lushnikova ; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011
 
Hudicourt Caroline: Mango za dedka/Mango mištu papo/Mango vašu phurano dade. Trijezična slikanica. Ilustriral Ismer Saincilus ; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič]. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Voskoboinikov Valery: Ledena sveča/Gjegoskri mumeli/Ledoskari sviča. Trijezična slikanica. Ilustrirala Anne Linnamagi; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Vujadinović Nenad: Roni/Roni/Roni. Trijezična slikanica. Ilustrirala Emil Für; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Zake Daiga: Pomaranče za vse/Pomarandžnen mištu sa/Komaranče vašu sa. Trijezična slikanica. Ilustrirala Elena Stojanova; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Brunel Aude: Gremo na delo/Žas pri buti/Džam pu buti. Trijezična slikanica. Ilustriral Marjan Mancek ; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Brezinova Ivona:Doroteja in njena očala/I Doroteja te lakre očaule/Doroteja i lakare špeglja. Trijezična slikanica. Ilustriral Mentor Llapashtica; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Baghdasaryan Rouzanna: Tema /Šitišaugo/Tama. Trijezična slikanica. Ilustrirala Manana Morchiladze; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Haxhia Miranda: Punčkin nos/Babutkakro nak/Punčkakaro nakh. Trijezična slikanica. Ilustrirala Ursula Köhrer; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Tavadze Olesya: Bajko in Paskualina/U Bajko te i Paskualina/Bajko i Paskualina : zgodba o dveh prijateljih/paramisi palu duj pejtauškja/mothavibe vašu duj kolega. Trijezična slikanica. Ilustriral Evgueni Ivanov; prevajalka v slovenski jezik Tatjana Vonta, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Kruk, Halya: Najmanjši/Lektikneder/Nartiknede. Trijezična slikanica.Ilustrirala Manana Morchiladze; prevajalka v slovenski jezik Jerneja Jager, prevajalka v prekmursko romščino Samanta Baranja, prevajalec v dolenjsko romščino Rajko Šajnovič. Izšlo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2011.
 
Slovarji
 
Slovar medicinakro/Slovar medicinskih izrazov. [avtorji Jurica Ferenčina ... [et al.] ; prevod Romeo Horvat - Popo]. Murska Sobota: ZD, 2010.
 
Nezirović Slobodan:Zbirka romskih besed : plemenska skupnost Gurbeti. Besedila v slovenščini, romščini ali angleščini. Velenje: Romsko društvo Romano vozo, 2010.
 
BrezarMadalina: Romsko-slovenski slovar. Lokve pri Črnomlju: Romsko kulturno društvo Vešoro, 2008.
 
Miklič Bogdan:Romski jezik za vsakdanjo rabo/Romani čhip šu sakodnevno potriba. Novo mesto: Romsko društvo Cigani nekoč-Romi danes, 2009.
 
Slovnica
 
Nezirović Slobodan: Romski jezik II./Romani čib II. Velenje: Romsko društvo Romano vozo, Besedilo večinoma v slovenščini, deloma v romščini. Velenje: Eurograf, 2009
 
Nezirović Slobodan: Romski jezik/Romani čib. Velenje: Romsko društvo Romano vozo. Besedilo večinoma v slovenščini, deloma v romščini. Murska Sobota: Klar, 2008.
 
Proza
 
Horvat Romeo: Marlenina skrita omara 2/Marlenakro gurudo maurijmo 2. Murska Sobota: Romsko društvo Romani union, 2009.
 
Horvat Romeo: Marlenina skrita omara 4/Marlenakro gurudo maurijmo 4. Romsko društvo Romani union, Murska Sobota: Klar, 2011.
 
Horvat Romeo: Marlenina skrita omara 3/Marlenakro gurudo maurijmo 3. Murska Sobota: Romsko društvo Romani union, Murska Sobota: Klar, 2010.
 
Brizani Imer: Le ostanite Romi gredo! Besedilo v slovenščini, delno v romščini. Celovec: Mohorjeva; Ljubljana: Schwarz, 2000.
 
Poezija
 
Horvat Romeo: Poposkre 3ija/Popojeve pesmi. Besedilo v slov. ali romščini. Murska Sobota: Romsko društvo/Romani union, Murska Sobota: Klar, 2003.
 
Romaniduša: romska poezija/poezija andar. Predrag Panič ... [et al.]; urednik Slobodan Nezirović. Velenje: Romsko društvo Romano vozo, 2001; Murska Sobota: Klar.
 
Baranja Stanko: Grda račka je moja ljubezen/Melauli rec hi mro kamibe. Pesmi v slovenščini in delno v romščini. Sredica: Občinsko romsko društvo Zeleno vejš; Murska Sobota: Klar, 2009.
 
Kovačič elenka: Domislin pe pu mande/Pomisli name. Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 1999.
 
Šarkezi, Mladenka: Po sledeh jutra. Velenje: Romsko društvo Romano vozo. Besedilo v slovenščini, nekatere pesmi tudi v romščini. Murska Sobota: Klar, 2007.
 
Video
 
Brizani Imer: Stekleno jabolko [Videoposnetek]: prvi slovensko-romski muzikal / avtor Imer Traja Brizani; scenarij Ljatif Demir; režija Violeta Tomič. Ljubljana: Amala Records, 2009.
 
Zvočni posnetek
 
Pravljice v romskem in slovenskem jeziku/Paramistja andi Romani te andi Gažikani čhib. glasbena podloga: Brizani; producent: Jožek Horvat Muc. Posneto v Studiu Romic. Glasovi: Sandi Horvat. Romščina: Valerija Horvat. Za otroke od 4. do 9. Leta. Murska Sobota: Romani Union, 2009.
 
Grimm, Jacob.Volk in sedem kozličkov/Ruv i sedam kozice. Jacob in Wilhelm Grimm; prevod, priredba Bogdan Miklič; glasba Zveza Romov Slovenije; bere Bogdan Miklič. Novo mesto: Romsko društvo, 2007.

Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...