Organi, komisije

 
 


V okviru izvršilne veje oblasti deluje kot posvetovalni organ vlade Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. 

Komisija je delovno telo Vlade RS s področja položaja romske skupnosti in skrbi zlasti za:

- spremljanje uresničevanja programa ukrepov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o romski skupnosti v RS;

- spremljanje uresničevanja ustavnih obveznosti in zakonskih določil RS, ki se nanašajo na romsko skupnost;

- oblikovanje predlogov in pobud glede zaščite romske skupnosti, ki se posredujejo Vladi RS in posameznim ministrstvom v smeri pridobivanja njihovih uradnih stališč;

- izmenjavo mnenj med predstavniki romske skupnosti, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi o vseh vprašanjih, ki zadevajo položaj romske skupnosti; obravnavanje aktualnih vprašanj uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti.

V skladu z določili Zakona o romski skupnosti komisijo sestavlja 8 predstavnikov državnih organov, 4 predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, v katerih se voli predstavnika romske skupnosti v mestni oz. občinski svet in 4 predstavniki Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. 
 

Decembra 2006 je bila ustanovljena Strokovna skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij (v nadaljevanju Strokovna komisija), v okviru Ministrstva RS za okolje in prostor, ki je v času enega leta opravila analizo stanja v romskih naseljih v Sloveniji z različnih zornih kotov ter pripravila izhodišča za celovito obravnavo in reševanje specifičnih problemov, s katerimi se soočajo romska naselja v naši državi.
Strokovna skupina je bila ponovno imenovana v nekoliko spremenjeni sestavi decembra 2009, sklep o imenovanju pa je prejela šele konec aprila 2010 ter takoj pričela z delom. Med prioritetnimi aktivnostmi je bila zapisana tudi ureditev gradiva elaborata.  
Njeni člani so predstavniki pristojnih resorjev, občin in Romov.
 
Aktualne novice
Delavnica: Dekada romskega svetnika
Inštitut za narodnostna vprašanja pripravlja v petek, 7. 11. 2014, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta, zaključno delavnico z naslovom Dekada romskega svetnika. Osrednji govorec bo dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije.
več...
Rezultati lokalnih volitev 2014
Na portalu Lokalne volitve 2014 lahko spremljate rezultate lokalnih volitev .
več...
4. Mednarodna konferenca Romano Kher
V četrtek, 25. septembra 2014 bo organizirana  4. Mednarodna konferenca Romano Kher. Konferenca bo potekala  v hotelu Diana (Murska Sobota), z začetkom ob 9. uri.   
več...